ANASAYFA GÜNCEL DÜNYA POLİTİKA EMEK EKONOMİ YAŞAM GENÇLİK KADIN KÜLTÜR-SANAT ETHA ÖZEL ROPORTAJ ÇEVİRİ Et-TV Et-GALERİ ara

Genel-İş: Taşerona kadro işlemleri için komisyon kurulsun

Taşeron işçilerinin kadroya alınmasına ilişkin yapılan açıklamaları değerlendiren Genel-İş, kadro işlemleri için komisyon kurulmasını talep etti.

Etkin Haber Ajansı / 07 Aralık 2017 Perşembe, 13:09

ANKARA - DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun taşeron işçilere "müjde" olarak açıkladıkları taşeron işçi düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Taşeron işçilerinin kadroya alınmasına ilişkin yapılan açıklamaları değerlendiren Genel-İş, kadro işlemleri için komisyon kurulmasını talep etti.

Merkezi yönetim kurumlarındaki taşeron şirket işçileri 657/4-d kapsamında süresi belirsiz hizmet akdiyle kamuda istihdam edileceğini ifade eden Genel-İş, "Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın açıklamalarına göre kamuda çalışmak isteyen işçi başvuru yapacak; başvurular değerlendirilecek ve 'basit' bir sınav yapılacaktır. Hükümet adına yapılan açıklamalarda 450 bin taşeron şirket işçisinin bu kapsamda olduğu ifade edilmektedir" dedi.

Bu konuda sürecin açık ve şeffaf yöntemlerle yapılmasını; merkezi yönetim kurumlarına alınacak işçilerin şu anda çalıştıkları şirketler; hizmet verilen kurumlar ile işçilerin isimleri de yayımlanarak tam olarak işçi sayısı da bilinerek işlemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyen Genel-İş, "Bunun için işçi konfederasyonları temsilcilerinin değerlendirme ve kadroya alınma sürecine dahil edilerek kadro işlemleri konusunda toplumsal mutabakat sağlanması mümkün kılınacaktır. Bu konuda bir komisyon kurulmasını talep ediyoruz" diye belirtti.

BELEDİYE İŞÇİLERİNİN KADRO BEKLENTİSİ BOŞA ÇIKTI

Belediye hizmetlerinde çalışan işçilerin kadro beklentisinin boşa çıkarıldığını vurgulayan Genel-İş, "Önce belediye şirketleriyle esas olarak da 2004 yılından başlayarak başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere yerel yönetim yasalarıyla güvenceli kamu istihdamının dışına çıkarılan belediye hizmetlerinde çalışan yüzbinlerce işçinin kadro beklentisi yapılan açıklamalarla boşa çıkarılmıştır" dedi.

Yapılan açıklamalara göre belediye hizmetlerinde çalışan taşeron şirket işçilerine kadro değil belediye işverenlerinin insafına göre belediye şirketlerinde istihdam kapısı aralandığını vurgulayan Genel-İş, "Oysa AKP öncesi dönemde belediyeler kamu ihale mevzuatına tabi olmadan belediye şirketleri yoluyla ihtiyaç duydukları personeli istihdam edebiliyorlardı. AKP hükümetleri hem şirket kurmayı imkansızlaştırarak hem de kamu ihale mevzuatı silahıyla belediye istihdamını taşeron şirket istihdamına dönüştürdü. Şimdi yapılan iş AKP döneminin başına dönüşten başka bir anlam ifade etmemekte; işçilerin güvenceli kamu istihdamı hakları ortadan kaldırılmıştır" diye belirtti.

Genel-İş'in başından beri talebi olan Belediye Kanunu'ndaki norm kadro uygulamasının değiştirilerek norm kadro kurma ve uygulama yetkisinin belediye meclislerine terk edilmesi; belediyelerin asli hizmetlerinde hizmet alımının yasaklanması; belediye iktisadi teşekkülleri (BİT) olarak tanımlanan belediye şirketlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere taşeron şirketlerde çalışan işçilerin 657/4-d kapsamında istihdam edilmeleri yönünde olduğunun altı çizildi.

ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİ GÖZ ARDI EDİLDİ

AKP hükümeti adına yapılan açıklamaların, hükümetin ilan ettiği rakamlara göre 400 bin işçiyi kadrosuz ve güvencesiz bıraktığını vurgulayan Genel-İş, "Yine bu açıklamalar dikkatle incelendiğinde sadece merkezi idare, belediye ve il özel idarelerinde çalışan işçilerin kapsama alındığı anlaşılmaktadır. Buna göre kamu iktisadi teşekküllerinde çalıştırılan taşeron işçilerin de kadro düzenlemesinde kapsam dışında bırakıldığı anlaşılmaktadır. Düzenleme bu şekilde yasalaşırsa Anayasanın eşitlik ilkesi göz ardı edilmiş olacaktır" dedi.

Yapılacak düzenlemenin eksikliklerin giderilerek yasalaşmasını isteyen Genel-İş, "Hükümet tarafından yapılan açıklamalar çerçevesinde belediyelerce yapılacak bütün işlemlerinde işçi sendikalarının içinde olacağı komisyonların yetkisinde yapılmasını talep ediyoruz" diye belirtti.

Diğer yandan ilave tediye ödemesine yerel mahkeme kararlarıyla hak kazanan ancak Yargıtay ilgili dairelerinin aksi yönde kararlarıyla bu haktan mahrum kalan belediye iktisadi teşekkülleri işçilerine bu hakkın yasayla tanınmasının temel beklentileri olduğunu ifade eden Genel-İş, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:
"Bu değerlendirmelerimiz temelinde hükümetten başlıca talebimiz kadro konusunda sergilenen ayrımcı anlayışı terk ederek kamuyu bütün olarak ele alması ve belediye hizmetlerinde çalışan taşeron şirket işçileri ile BİT işçilerine de güvenceli kamu kadrolarını açmasıdır."