ANASAYFA GÜNCEL DÜNYA POLİTİKA EMEK EKONOMİ YAŞAM GENÇLİK KADIN KÜLTÜR-SANAT ETHA ÖZEL ROPORTAJ ÇEVİRİ Et-TV Et-GALERİ ara

Kuzey Suriye seçimlerinin ardından - Rakel Asîman

Kuzey Suriye'de yapılmakta olan seçimler, herhangi bir ülkedeki gibi ele alınamaz kuşkusuz. Seçimler savaşın ve yıkıcı sonuçlarının devam ettiği, diğer yandan savaş gerçekliği içinde, ekonomik ve siyasi ambargodan kaynaklı tüm zorluklara rağmen toplumsal inşanın sürdüğü koşullarda gerçekleşiyor. Böylesi bir zeminde seçimleri güvenlikli bir şekilde yapabiliyor olmak ve bunun için milyonları seferber edebilmek kendi başına bir başarı öyküsüdür.

Etkin Haber Ajansı / 04 Aralık 2017 Pazartesi, 09:32

RAKEL ASÎMAN - Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu'nda aylardır süren hummalı seçim çalışmalarının ikinci aşaması 1 Aralık günü tamamlandı. Sandık sayısının komün seçimlerine göre daha az olması ve kimi alanlarda halkın yoğun ilgisi nedeniyle oy kullanma süresi uzatıldı. Farklı listeler ve bağımsız adaylarla heyecanlı bir şekilde devam eden seçimlerin resmi sonuçlarının açıklanması birkaç günü bulacak. Ancak şimdiden kazananın devrim olduğunu ilan edebiliriz.

Kuzey Suriye'de yapılmakta olan seçimler, herhangi bir ülkedeki gibi ele alınamaz kuşkusuz. Bunun bir dizi nedeni var. Öncelikle, bu seçimler toplumsal zeminde büyüyen ve halkçı karaktere sahip bir devrimin yaşandığı topraklarda yapılıyor. Halklar, sömürücü ve baskıcı egemen bir devletin zorbalığından uzak bir şekilde özgür seçimlerini yapıyor. Bu seçimler, savaşın ve yıkıcı sonuçlarının devam ettiği, diğer yandan savaş gerçekliği içinde, ekonomik ve siyasi ambargodan kaynaklı tüm zorluklara rağmen toplumsal inşanın sürdüğü koşullarda gerçekleşiyor. Deyr Ez Zor'da savaş sürüyor. Türk devleti Afrin'e saldırılar gerçekleştiriyor ve tüm sınır boyunca, askeri tehditlerini sürdürüyor. Yenilmiş DAİŞ, türlü saldırılar için, faaliyetlerine devam ediyor. Böylesi bir zeminde seçimleri güvenlikli bir şekilde yapabiliyor olmak ve bunun için milyonları seferber edebilmek kendi başına bir başarı öyküsüdür.

Yapılan meclis seçimleri ile Kuzey Suriye'deki federasyon sistemi hem halklar bakımından meşruiyetini ilan ediyor hem de, bölge halklarına ilham veriyor. Bölge ve dünya siyasi konjonktürünün bugünkü koşullarında, Rojava devriminin öncülük ettiği halklar tarih sahnesine bir de, demokratik seçimlerle ortaya koydukları iradeleriyle çıkıyor. Kuzey Suriye Federasyonu, Rojava devriminden aldığı meşruiyeti, halkların demokratik seçimleri ile pekiştiriyor. Rojava'da başlayan ve Kuzey Suriye hattına yayılan toplumsal sistemdeki devrimci gelişmeler, tüm Suriye'yi içerecek şekilde demokratik çözümleri barındırıyor. Kirli emperyalist politikalara ve pazarlıklara karşı, gerçek demokratik alternatifler yaratıyor.

Kuzey Suriye halkları ortaya koydukları irade ve projeyle, Ortadoğu'da emperyalistlerin ve gerici bölge devletlerinin dayattığı yıkıcı, kanlı savaşları bitirecek, halkların kendi öz iradesiyle kendi kendini yöneteceği bir sistemi onaylıyor. Ki bu sistem emperyalistlerin yıkıcı politikalarına karşı, halkçı, kadın özgürlükçü bir modeldir ve ön koşulu devrimdir! Ve evet, Kuzey Suriye seçimleri, demokratik, halkçı, ezilenlerden yana, eşitlikçi ve kadın özgürlükçü bir devrimin, Rojava devriminin yol göstericiliğinde ve zemininde bir irade beyanıdır.

SEÇİMLERİN İKİNCİ AŞAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Halk bu seçimlerde nahiye, belde ve kantonlardan oluşan bölgeler olmak üzere, tüm idari birimlerde, halk meclislerini seçmiş oluyor. Bu aşamadan sonra, halklar tüm sistemin yönetiminin belirleneceği federasyon ve demokratik halklar kongresinin seçimini yapacak. Böylece en küçük beldeden, en üst yönetime kadar, tüm alanlar, halkın kendi temsilcilerini seçtiği bir idari yapıya kavuşmuş olacak. Yerinden yönetim anlayışının yaşam bulduğu, sovyetik, konsey tipi örgütlenmelere benzerlikleri olan halkçı bir yönetim anlayışı buralardan inşa edilecek.

BAZI AYRINTILAR

Ekim ayında yapılan komün seçimleri bir ilkti. Bu nedenle bir dizi aksama yaşanmış, ilk deneyim olmasının getirdiği kimi sorunlar açığa çıkmıştı. Fakat komün seçimlerinden gerekli sonuçlar çıkartılarak 1 Aralık'ta yapılan halk meclisi seçimlerinde minimum düzeye indirildiği söylenebilir.

Ambargo ve teknik yetersizlikler nedeniyle yaşanan elektrik sorunu geçen seçimlerdeki aksamaların başlıca kaynağıydı. DAİŞ'ten özgürleştirilen alanlar başta olmak üzere, birçok bölgede henüz tam anlamıyla çözülemeyen elektrik sorununa karşı bu kez jeneratörlerle önlemler alındı, ama ne yazık ki bunlar belli bölgelerde yetersiz kaldı.

Komün seçimlerinde yeterince yaygın kullanılmayan teknik ve dijital kayıt sistemine geçiş konusunun bu seçimlerde yüksek oranda başarıldığı görüldü. Bu, seçimlerin bundan sonraki aşamasını kolaylaştıracak yöntemlerden biri olacaktır.

Seçimlerde de kadınların katılımının yüksek olduğunu söylemeliyiz. Sandıkların kapanmasına az bir süre kadar oy verme sırasında bekleyen kadınların sayısı da, kadınların kendi iradelerine ve kazanımlarına sahip çıkma bilincindeki gelişmeye işaret ediyordu.

Kuzey Suriye kapsamında yaşayan halkların seçimlere ilgisinin yoğunluğu özellikle bir önceki seçimlerde belirgindi. Ancak, istenen düzey bundan daha fazla. Arap, Süryani, Ermeni ve Kürt halklarının, nüfus içerisindeki yoğunluklarına göre, katılım düzeylerinin de artması gerekiyor. Özellikle, Kürtler dışındaki diğer halkların, katılımlarının önünde rejimin hala belli bir tedirgin edici etkisinin olduğu söylenebilir. Devrimin tüm halkları kucaklama, sistemi birlikte inşa etme yolunda attığı bu güçlü ve büyük adımları daha da geliştirmesi, politik güçlerin önünde bir görev olarak duruyor.

Seçimlerde açığa çıkan bir diğer sorun da, "demokratik ulus", "Kürt vatanseverler" ve bağımsızların tek bir oy pusulasında, çok da başarılı olmayan bir teknik düzenlemeyle yer almasıydı. Bu durum kafa karışıklığı yarattı. Pek çok yerde, demokratik ulus listesi diye, bağımsızları işaretleyen seçmenler görüldü. Yüksek Seçim Komiserliği, bu şekilde yapılan sıralamanın ortaya çıkardığı sıkıntıları, sonraki seçimlerde dikkate alması gerekiyor.

Bunun yanı sıra çok büyük düzeyde olmasa da, provoke edici kimi girişimler de yaşandı. Seçimlere gölge düşürmek, meşruiyetini boşa çıkarmak isteyen içerideki devrim karşıtları ile Suriye rejimi 'fısıltı gazetesi'yle tehditler savurdu. Katılımı azaltmak için, özellikle Arap halkının yoğun yaşadığı bölgelerde, yaygınca yapıldı. Seçime günler kala bazı bölgelerde provokasyon amaçlı yapılan kimi çalışmalar deşifre edildi.

Bunlar devrim düşmanlarının ince hesaplarını, buldukları her ortamda kirli politikalarını devreye sokacaklarını, boşlukları fırsata çevirmeye çalışacaklarını göstermesi bakımından önemli. Yaşananlardan dersler çıkarılarak, komünlere bağlı özsavunma komitelerinin yaygınlaştırılması, gerekse toplumsal savunma kurumlarının seçimler öncesinde ve oy kullanım esnasında duyarlılığını yüksek tutmasının önemine dikkat çekmek gerekiyor. Özsavunma komiteleri gerek istihbarat çalışmaları bakımından, gerekse duruma anında müdahale ederek kontrol altına almak bakımından her dönem önem kazanıyor.