ANASAYFA GÜNCEL DÜNYA POLİTİKA EMEK EKONOMİ YAŞAM GENÇLİK KADIN KÜLTÜR-SANAT ETHA ÖZEL ROPORTAJ ÇEVİRİ Et-TV Et-GALERİ ara

İstihdam seferberliği kağıt üzerinde kaldı: Dört gençten biri işsiz

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi'nin (DİSK-AR) istihdam ve işsizlikle ilgili değerlendirmelerin yer aldığı raporda çarpıcı veriler yer aldı. Raporda ayrıca genç kadın işsizliğinin 27,5 oranında gerçekleştiği ve kentlerde her dört gençten birinin işsiz olduğu vurgulandı.

Etkin Haber Ajansı / 16 Ekim 2017 Pazartesi, 14:34

HABER MERKEZİ- DİSK-AR'ın yayınladığı İşsizlik ve İstihdam Raporu'nda, gerçek işsizlik sayısının 6,1 milyon olduğu, zorunlu sigortalı işçi sayısının 265 bin azaldığı belirtildi. Raporda ayrıca genç kadın işsizliğinin 27,5 oranında gerçekleştiği ve kentlerde her dört gençten birinin işsiz olduğu vurgulandı.

TÜİK ve İŞKUR istatistiklerini değerlendiren DİSK-AR, istihdamda gerçek anlamda bir artış olmadığını, 1 milyon 300 bin kişilik istihdamın çırak, stajyer ve kursiyerlerden oluştuğunu kaydetti. DİSK-AR'a göre, işçi istihdamı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iddia ettiği gibi gerçek anlamda artmamış, çünkü çırak, stajyer ve kursiyerler iş hukuku açısından işçi sayılmıyor. Çalışma hayatının en kırılgan ve korumasız katmanını oluşturan çırak, stajyer ve kursiyer sayısı artırılmak suretiyle istihdam artışı sağlanmış. Bu kişiler, işyerlerinde işçilere göre çok daha ucuza çalıştırılıyor.

GENÇ VE KADIN İŞSİZLİĞİNDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Temmuz 2017 döneminde tarım dışı (mevsimsel etkilerden arındırılmış) işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre aynı kalarak yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. Tarım dışı kadın işsizliği ise 0,8 puanlık bir artışla yüzde 19,8'e yükseldi.

Tarım dışı genç işsizlik ise 1,9 puanlık bir artışla yüzde 25,7'ye yükselirken, tarım dışı genç kadın işsizliği 4,7 puan artarak yüzde 36,3'e yükseldi. En büyük yükseliş tarım dışı genç kadın işsizliğinde yaşandı. Haziran 2017’de işsizlik oranları yüzde 10,7 (standart işsizlik ile) yüzde 36,3 arasında (tarım dışı genç kadın işsizliği) değişti.

Veriler doğrultusunda DİSK-AR, işsizlikte düşüş yaşanmadığını ve “istihdam seferberliği” iddialarının kağıt üzerinde kaldığını belirterek işsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli artış sağlanması için bir dizi öneride bulundu:
"-İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer ve kursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.
-'Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması' ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.
-Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.
-İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.
-Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.
-Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun 'insana yaraşır iş' yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.
-Kiralık işçilik yasası (6715) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmelidir.
-Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
-Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimi işçi statüsüne geçirilmelidir.
-İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir
-Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır."