ANASAYFA GÜNCEL DÜNYA POLİTİKA EMEK EKONOMİ YAŞAM GENÇLİK KADIN KÜLTÜR-SANAT ETHA ÖZEL ROPORTAJ ÇEVİRİ Et-TV Et-GALERİ ara

Torba Yasa'nın ilk bölümü kabul edildi

Meclis Genel Kurulu'nda, Torba Yasa içerisinde yer alan 96 bin 505 4/B'li personelin kadroya alınmasına ilişkin madde kabul edildi.

Etkin Haber Ajansı / 05 Temmuz 2013 Cuma, 11:03

İSTANBUL- 4/B statüsünde çalışanlara kadro verilmesi, 28 Şubat mağduru memurların tekrar atanması, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka açık şirketlere yönetici ataması gibi konuları içeren 'Torba Yasa Tasarısı' Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, "Torba Yasa" olarak bilinen Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin birinci bölümü dün kabul edildi.

Kabul edilen maddeler arasında kamuda 100 bin sözleşmeli personelin devlet memurluğu kadrosuna geçirilmesini öngören madde de bulunuyor. Kanun teklifinin, daha önce 4/B, sağlık personeli ve mahali idarelerden 96 bin 505 personeli ilgilendiren düzenlemesinin kapsamı, verilen önergenin kabul edilmesiyle genişletildi.

Buna göre, Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu, MGK Genel Sekreterliği, TOKİ, Başbakanlık, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Türk Patent Enstitüsü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, SGK, Kamu Düzeni ve Müsteşarlığı, TRT, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, ÖSYM, GAP İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projesi bölge kalkınma idari başkanlıkları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarının büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde bilişim hizmetlerini yürütenler de kadroya alınacak. Bu kurumlardan 3 bin 439 sözleşmeli personel faydalanacak.

4-B, mahalli idareler ve sağlık personeli ile TRT'de çalışan sözleşmeli personel 30 gün içinde, diğerleri ise 60 gün içinde başvurursa devlet memurluğu kadrosuna geçirilecek.

Düzenleme, halen sınav süreci devam eden 4/B'lileri de kapsayacak.

Maddeye göre, 26 Haziran 2013 yılına kadar kurumlarda sözleşmeli çalışan yaklaşık 100 bin kişi, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte devlet memurluğu kadrosuna alınacak.

Temel kanun olarak görüşülen teklifin 1. bölümünde yer alan ve kabul edilen 23 maddeden diğer bazı düzenlemeler ise şöyle:

-Vekil Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapanlar ile 4 Mayıs 2005 ile 30 Haziran 2013 tarihleri arasında en az 3 ay süreyle bu görevde bulunanlar kadroya geçirilecek.

-Spor müsabakalarına dayalı yasa dışı bahis ya da şans oyunları oynatan ve oynanmasına yer ya da imkan sağlayanlara yönelik para ve hapis cezaları artırılacak.

-Sürücü belgeleri süreli olarak verilecek. İlk defa sürücü belgesi alanlar, en az bir yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilecek.

-İzin verilen vakıf, kurum ve kuruluşlar dışında "Diyanet" kelimesi isim olarak kullanılamayacak.

HÜKÜMET MEMURLUĞU GELİYOR

Ayrıca, söz konusu tasarının yürürürlüğe girmesi durumunda 'hükümet memurluğu' hayata geçirilerek siyasi kadrolaşma tamamlanmış olacak. Tasarıda uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı, denetçi yardımcılığında çalışma süresi 3 yıldan 2 yıla indiriliyor. Bu kadrolardan uzmanlığa atanabilmek için tez hazırlama şartı kaldırılıyor, yabancı dil şartı getiriliyor.

Müdür, İl Müdürü, Daire Başkanı ve daha üst ünvanlı kadrolara yapılacak atamalarda aranan 8-10 ve 12 yıllık hizmet süresi 5 yıla indiriliyor. 5 yılın hesabında sadece kamudaki süreler değerlendirilecek. 6400 ek göstergeli Genel Müdür ve üstü kadrolara atanmada da 5 yıl hizmet yeterli olacak. 5 yılın hesabında bu kez özel sektördeki süreler de değerlendirilecek. 6400 ek göstergeli Genel Müdür ve üstü kadrolara daha önce hiç memuriyeti olmayanlar da atanacak. Müdür ve üstü kadrolara atanmada belirli süre o kurumda çalışmış olma, belirli bölümleri bitirmiş olma gibi şartlar aranmayacak. Uzman müfettiş ve denetçi yardımcılarının atanmasında hizmet süresi 5 yıla indiriliyor. Hizmet süresinin 5 yıla indirilmesiyle AKP iktidarı döneminde kademeli olarak atanan memurların daha üst kadrolara atanmasındaki engeller kalmış oluyor.

AKP Hükümeti atayacağı üst düzey yöneticide nitelik aramadan "yandaş" olup olmadığına bakacak. Düzenleme, kamu istihdam mantığını tahrip ederek kamu emekçisi alımındaki kuralların tamamen ihlal edileceği ve kamu yararı ilkesi tamamen rafa kaldırılacağı gerekçesiyle eleştiriliyor.

ÖĞRENCİ EMEĞİ SÖMÜRÜSÜNÜN ÖNÜ AÇILIYOR

Tasarıda ÖSYM Hizmetlerinde öğrenci çalıştırma ile ilgili değişikliklere de yer veriliyor. Yapılan değişiklik ile öğrenci sömürüsü arttırılıyor. Ucuz işgücü olarak görülen öğrencilerin, üniversite hizmetlerinde düşük ücretle çalıştırılması öngörülüyor.

28 ŞUBAT'A AF GELİYOR

28 Şubat sürecinde düşüncesi gereği memurluktan atılan ya da disiplin cezası verilen kamu emekçilerinin yeniden memurluğa geri dönmeleri ve atanmalarının önü açılıyor. Yapılacak atamalarda bütçedeki kadro kısıtlamaları uygulanmayacak.

FAZLA MESAİ ÜCRETİ İPTAL EDİLİYOR

2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 666 Sayılı KHK, bazı kurumların fazla çalışma ücreti ödemelerinin 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle sonlandırılmasını düzenliyordu. Bu süre bazı kurumlar için 31 Aralık 2012, bazıları için ise 31 Aralık 2014'te sona eriyordu. Anayasa Mahkemesi, bu maddeyi iptal edince, AKP hükümeti söz konusu düzenlemeyi bu kez Torba Yasa ile Meclis gündemine getirdi. Fazla mesai ücretlerinin kesilmesi nedeniyle kamu emekçilerinin önemli bir bölümünün ücretlerinde büyük düşüşler yaşanacak.

SINAVA İTİRAZ HAKKI KALDIRILIYOR

Tasarıda ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda sorulan sorular ve cevaplar bilgi edinme hakkının kapsamı dışına çıkarılırken, sınavda beklediği puanı alamayanların bilgi alma hakkı, itiraz hakkı ortadan kaldırılıyor.

Kamu Hastane Birliklerinde genel sekreter, başkan ve hastane yöneticisi ile sözleşme imzalama yetkisi Sağlık Bakanlığına devrediliyor. Daha önce bu yetki kurum başkanına aitti. Daha önce genel sekretere ait olan uzman personel ve büro görevlilerinin sözleşmelerini yapma yetkisi de kurum başkanına devrediliyor.

HEKİMLERE SERBEST MESLEK YASAĞI GETİRİLİYOR

Anayasa Mahkemesinin 5957 sayılı Yasa ve 650 sayılı KHK ile iptal ettiği kamu görevlisi olan hekimlere yönelik mesai saatleri dışında serbest meslek icrasına ilişkin yasaklar, Torba Yasa ile yeniden getiriliyor.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNE DE SERBEST MESLEK YASAĞI

KHK ile iptal edilen öğretim üyelerinin mesai sonrası mesleklerini serbest icra yasağı yeniden getiriliyor. Tasarıda sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretim üyelerinin akademik birim yöneticiliği yapamayacağı ve rektörlük seçimlerinde oy kullanamayacağı belirtiliyor.

SAĞLIK TİCARİLEŞTİRİLİYOR

Torba yasa tasarısı ile birinci basamak aile hekimliğinden, üçüncü basamak tıp fakülteleri hastanelerine kadar halkın sağlık hizmetinden yararlanması paralı hale getiriliyor. Başbakan Erdoğan'ın "Vatandaşı muayenehane çilesinden kurtaracağım" söyleminin tersine aile hekimliğinde verilen hizmetler dahi paralı hale getirildi.